Vastuulääkäripalvelulla tuotetaan ympärivuorokautisia lääkäripalveluja ikäihmisille heidän omassa asumisympäristössään, niin kotihoidossa kuin kunnallisissa ja yksityisissä hoivakodeissa. Laatupalkinnon perusteluissa Lääkäriliitto painottaa, että palvelu on hyödyttänyt potilaita selvästi ja lisännyt terveydenhuollon toimivuutta.

Vastuulääkäripalvelun lähtökohta on jokaisen potilaan yksilöllinen hoidon tarve. Doctagonin lääkärit tekevät potilaille kokonaisvaltaisen arvion ja hoitosuunnitelman. Kokenut, potilaan kokonaistilanteen tunteva lääkäri vastaa potilaan päivittäisestä hoidosta yhdessä kotihoidon tai hoivakodin henkilökunnan kanssa. Lääkäripalvelu on saatavilla ympäri vuorokauden.

Järkeistämällä ikäihmisen lääkityksiä ja puuttumalla ongelmiin varhaisessa vaiheessa potilaan toimintakyky pysyy hyvänä ja turhilta päivystyskäynneiltä sekä sairaalahoidoilta voidaan välttyä.

  • Koemme, että Doctagonin saama tunnustus on ennen kaikkea lääkärikollegion tunnustus laadukkaille lääkäripalveluille, joissa potilas ja hänen tarpeensa ovat tärkeintä. Monista sairauksista huolimatta ikäihmisellä on oikeus mahdollisimman hyvään elämänlaatuun ja toimintakykyyn tähtäävään hoitoon omassa kodissaan tai hoivakodissa ilman hoitovastuun pallottelua monen tahon välillä, Doctagonin johtava lääkäri, geriatrian erikoislääkäri, LT Nina-Maria Tigerstedt toteaa.

Lisää keskustelua laadusta

Esimerkiksi Aalto-yliopiston riippumattomissa tutkimuksissa vastuulääkärimallin on todettu tuottavan merkittäviä taloudellisia säästöjä palvelun hankkineille kunnille.

  • Vastuulääkärimallin avulla hoidon laatu paranee kustannusten laskiessa. Korkea laatu on todellisten kustannussäästöjen ennakkoedellytys ja ainut kestävä tapa, jolla voimme väestön ikääntyessä selvitä tulevista haasteista, korostaa Nina-Maria Tigerstedt. 

Vastuulääkäripalvelun piirissä oleva hoitohenkilökunta on antanut mallille hyvää palautetta. Lääkärien saatavuus on parantunut merkittävästi, hoitolinjat ovat selkiytyneet, lääkitykset järkeistyneet ja potilaiden toimintakyky on pysynyt hyvänä. Lääkärikunnassa alkuun esiintyneet epäilyt ovat käytännön kokemusten perusteella hälvenneet.

  • Vastuulääkärimalli vastaa iäkkäiden potilaiden todellisiin tarpeisiin kotihoidon ja hoivakotien arjessa. Kehitystyötä ovat tehneet Doctagonin kokeneet kliinikot käytännön potilastyössä. Vastuulääkäritiimin sisään on luotu kotihoidon ja hoivakotien todellisuuteen sopivat selkeät toimintamallit ja kliiniset ohjeet, Tigerstedt sanoo. 
  • Suomessa on aika aloittaa laajempi julkinen keskustelu hoidon laadusta ja sen kriteereistä. Doctagon on yksi alan pioneereista ja täysillä mukana viemässä suomalaista terveydenhoitoa eteenpäin.

http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laakariliiton-laatupalkinnot-2015-jaettu/

Lisätiedot:

Doctagon Oy, Toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi, puh. 040 844 2066, stefan.wentjarvi@doctagon.fi