Vaasassa asiaan suhtauduttiin toisella tavalla. Kaupunki halusi alkuun selvittää, kuinka potilaan kotiutusprosessi toimii ja miten sitä voitaisiin kehittää. Projekti aloitettiin kartoituksella, jossa selvitettiin hoitohenkilökunnan osaamisen tasoa, prosesseja sekä osastojen ja potilaiden kliinistä hoitotasoa. Selvityksestä kävi ilmi että prosessissa oli useita pullonkauloja, joita purkamalla toimintaa olisi mahdollista tehostaa ja potilaan kotiutusprosessi selkiytyisi huomattavasti – hukkatyötä jäisi pois paljon. Kartoituksen perusteella ryhdyttiin toimenpiteisiin ja muutostöihin eri osastoilla, kotihoidossa sekä mm. SAS tiimissä. Itse muutostyö vaatii paljon johdontukemista sekä usean asiantuntijan mukana oloa itse operatiivisessa muutoksen toteutuksessa – investointi ja lisäpanostus eri alojen asiantuntijoihin.

Muutostyö vei aikaa n. 11 kuukautta. Yhteistyöllä sekä ennakkoluulottomalla asenteella Vaasan kaupunki säästi muutostyön tuloksena yli 2m€. Kotihoidon tuottavuus nousi ja palveluasumisen jonotusaika lyheni. Myös vuodeosastojen profiilia pystyttiin muuttamaan ja osa paikoista sulkemaan. Kaiken tämän lisäksi organisaation osaaminen saatiin uudelle tasolle, joka mahdollistaa jatkossa potilaiden paremman hoitamisen sekä tulevien muutosten ja kehityksen hallinnan.

Muutos on mahdollisuus

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat kokemaan lähivuosina ennen näkemättömän myllerryksen tulevan sote muutoksen myötä mm. valinnanvapauden, rahoituksen muutoksen sekä uusien organisaatioiden syntyessä. Usein tuleva muutos ja muutoksen odottaminen pysäyttää, tai ainakin jarruttaa kehitystyötä. Jäädän odottelemaan ja miettimään mitä tuleman pitää.

Kenttä kuitenkin odottaa ja tarvitsee jatkuvaa kehitystä, muutosta sekä innovaatioiden hyödyntämistä. Hallituksen asettama 3mrd.€:n säästötavoite uhkaa jäädä syntymättä, jollemme jatkuvasti ota käyttöön tehokkaampia ja vaikuttavampia ratkaisuja palveluiden tuottamiseen sekä potilaan ohjaamiseen hoitoketjussa.

Suomesta löytyy satoja samanlaisia ”pullonkauloja” ja ”solmuja” kuin Vaasassa. Ne avaamalla potilaat kotiutuva nopeammin, voivat paremmin ja yhteiskunta säästää rahaa!

Lisätietoja:

Jani Nurisalo, Myyntijohtaja, Doctagon puh. 0447338552
Jukka Kentala, Toimialajohtaja, Vaasa