Terveyskeskuslääkärin työpäivästä merkittävän osan haukkaavat erilaiset kirjalliset tehtävät, kuten lähetteet, lausunnot, kannanotot ja reseptien uusimiset.

– Tämä kaikki on varsinaisesta potilastyöstä pois, mutta silti välttämätöntä hoitaa, toteaa Mats Rönnback, yksi Doctagonin toimintamallin kehittäjistä.

Toimintamallin tavoitteena on, että mahdollisimman suuren osan paperityöstä tekee etälääkäri, jolloin terveyskeskuksessa paikalla olevat lääkärit voivat keskittyä potilasvastaanottoon ja erityisesti niihin potilaisiin, joiden hoito vaati lääkärin tapaamista.

Doctagonin etälääkäri toimii hoitajien tiiviinä työparina. Tuki hoitajile on vaivatonta ja viiveetöntä. Potilaat hakeutuvat oman terveysasemansa hoitajavastaanotolle, hoitaja tekee ensiarvion ja siirtää potilaan tarvittaessa etälääkärin listalle.

– Lääkäri puolestaan purkaa listaa toisessa päässä; kirjoittaa reseptejä ja konsultoi. Etälääkäri on puhelinyhteyden päässä koko ajan ja juttelee puhelimessa myös potilaiden itsensä kanssa. Tarvittaessa on mahdollisuus myös videoyhteyksiin, Rönnback kertoo.

Kustannussäästöja ja työhyvinvointia

Sote-uudistuksen myötä kuntapäättäillä tulee olemaan entistä rajallisemmat resurssit palvelujen järjestämiseksi. Rahoitus tulee olemaan tiukassa ja koko maan yhteiset säästötavoitteet ovat kovat. Samanaikaisesti pelätään, että paikalliset palvelut häviävät.

– Perinteisen keskittämisen rinnalla haluamme olla mukana ratkomassa palvelutuotannon haasteita uusia toimintatapoja kehittämällä ja varmistaa palveluiden saatavuus tulevaisuudessa myös haja-asutusalueilla.

Etälääkäripalvelulla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä ja varmistaa, että usein kovin vähäiset paikalliset lääkäriresurssit käytetään oikein. Rönnbackin mukaan mallilla on myös mahdollisuus parantaa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointia.

Kokemukset ovat varsin kannustavia. Kruunupyyn kunnassa etälääkärimalli aloitettin maaliskuun alussa. Terveyskeskuksessa vastaanottoa pitävien lääkäreiden työmäärä on kohtuullistunut, ja jonot ovat pysyneet hallinnassa. Tämä kertoo siitä, että malli toimii.

– Toimintamalli on kustannustehokas ja työnjaollisesti selkeä. Ennen kaikkea se mahdollistaa potilaiden pääsyn palveluiden piiriin, tarvittaessa myös laajennettujen aukioloaikojen mukaan. Parhaimpina päivinä olen hoitanut yli 100 potilastapausta, Rönnback kertoo.