Varsinaisen toiminnan käynnistyessä vastuulääkäri tekee alueella kotikäyntejä sekä on hoitajien tavoitettavissa etänä. Akuuttitilanteissa hoitohenkilökunnalla on ympärivuorokautinen lääkärituki, jolloin myös päivystyksellisissä tilanteissa asiakkaille saadaan lääketieteellistä tukea. Hangon hoitajille tullaan järjestämään palveluun liittyen koulutuksia. Toiminnan tavoitteena on ennakoida ongelmien syntymistä lääkäritukeen panostamalla, lisäksi päivystyksellisellä tuella pyritään välttämään turhat päivystyskäynnit sekä osastojaksot. Vastuulääkärimallista on kokemusta valtakunnallisesti jo vuodesta 2008 saakka yli 50 paikkakunnalla.

Lisätietoja: Stefan Wentjärvi, toimitusjohtaja, stefan.wentjarvi@doctagon.fi, 040 844 2066