Uunimäen työlistalla on tällä hetkellä alueorganisaation valmistelu Uudenmaan liikelaitoksen perustamisessa. Tämä on 26 kunnan ja 1,6 miljoonan asukkaan maakunnassa haastava tehtävä. “Epävarmuutta pitää osata sietää hyvin. Joudumme miettimään uudistuksen etenemiseen erilaisia skenaarioita, koska laki, jonka perusteella valmistella asioita, puuttuu”, kertoo Uunimäki.

Uunimäen mukaan sote-uudistus tarvitaan, jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen on leveämpien hartioiden varassa. “Uskon, että tämä nykyinen malli, jota työstetään, on askel oikeaan suuntaan. Hyvin paljon on silti vielä petrattavaa ennen kuin se on maalissa.”

Resurssien puute haastaa pienissä kunnissa

Kysyimme Uunimäeltä, millaisia haasteita kunta kohtaa terveydenhuollon uudistamisessa, ja millaisena hän näkee julkisen ja yksityissektorin yhteistyön terveyspalveluissa.

“Suuret kaupungit pärjäävät tietysti omilla toiminnoillaan, mutta keskisuurissa ja pienissä kunnissa toiminta on haavoittuvampaa. Esimerkiksi uusien toimintatapojen löytäminen ikääntyneiden palveluissa vaatii kapasiteettia, johon on lähes mahdoton vastata. Myös digitalisaation hyödyntäminen vaatii resursseja. Siksi on järkevämpää, että toimintaa koordinoi suurempi järjestäjätaho”, Uunimäki pohtii.

Uunimäelle tuttu Lohja on kehittämisen tuloksena luopunut kolmesta pienestä terveysasemasta. Tällä hetkellä kuntalaisia palvelee suuri terveysasema sekä kolme pienempää yksikköä. Palveluverkon uudistaminen synnytti Uunimäen mukaan kehittämisbuumin, jonka seurauksena on otettu myös pieniä kehitysaskeleita digitalisaation suuntaan. Kokeilussa ovat esimerkiksi omat etälääkäripalvelut.

Julkisen ja yksityissektorin yhteistyö vaatii aidosti yhteiset tavoitteet

Merkittävänä edistysaskeleena Lohjalla Uunimäki pitää myös Doctagonin kanssa toteutettua vastuulääkäripalvelua asumispalveluyksiköihin. “Hoitohenkilökunta on saanut enemmän tukea ja turvaa omaan työhönsä. Etälääkäritoiminnassa digitaalisuuden hyödyntäminen vapauttaa myös hoitajien aikaa asiakkaiden kohtaamiseen ja vaativampien tilanteiden hoitamiseen”, hän toteaa.

Julkisen sektorin ja yksityisen terveyspalvelutuottajan hedelmällinen yhteistyö ei ole itsestään selvää. Toimiva yhteistyö edellyttää Uunimäen kokemuksen mukaan sitä, että molemmilla on aidosti yhteinen päämäärä: asiakkaan hyvä hoito. Yksityinen toimija lunastaa luottamuksen sillä, että se pitää kiinni lupaamistaan asioista.

 

Kuva: Kosti Keistinen