Terveyspalveluiden suurimmat haasteet liittyvät hoitovastuun siirtymiseen

Finnen mukaan kunnan terveyspalveluiden suurimmat kehityskohteet sijaitsevat yksiköiden ja organisaatioiden rajapinnassa ja integraatiossa.

“Hankaluutta tulee aina silloin, kun potilaan hoitovastuu siirtyy yksiköltä toiselle. Se aiheuttaa jonoja eri palveluihin. Lisäksi riskinä on potilaan ali- tai ylihoito. Tilanteeseen auttaisi esimerkiksi se, että jollakin taholla olisi pysyvä kokonaisvastuu potilaan hoidosta”.

Vaasan palveluprosesseissa on Finnen mukaan vielä parantamisen varaa, joskin kehitystä on tapahtunut erityisesti vanhusten kotihoidossa ja palvelutaloasumisessa.

“Doctagonin avulla hoitoprosessi on saatu selvästi paremmin haltuun. Kotihoidon ja palvelutalon henkilöstö pystyy hoitamaan vanhuksia aiempaa laadukkaammin, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että vanhusten ambulanssilla kuljettaminen on vähentynyt paljon”, Finne kertoo.

Terveyspalveluiden kehittämisessä kokonaiskustannus ja laatu ratkaisevat

Finnen mielestä puhtaasti talousnäkökulmasta ei ole juurikaan merkitystä, kuka terveyspalvelut kunnassa tuottaa. Eli hoitaako terveyspalvelut kunnan oma henkilöstö, vai tehdäänkö yhteistyötä tai kokonaisulkoistus yksityisen terveystoimijan kanssa. Ratkaisevaa on sen sijaan palveluiden kokonaiskustannus.

Kustannustavoitteiden asettaminen voi olla haastavaa, sillä jokainen yksikkö tarkastelee niitä omasta näkökulmastaan. Finnen mukaan tärkeintä on se, että kuntalaiset saavat parhaimman palvelun siihen käytettävissä olevalla rahalla.

“Silloin voi olla niinkin, että joku yksikkö kokee, että kustannukset ovat kasvaneet, mutta silti kokonaistulos voi olla parempi. Ja jos ollaan tehty potilaan kannalta oikeita asioita, se on silloin se mikä ratkaisee.”