Doctagon ja Pihlajalinna julkistivat maaliskuun puolivälissä tiedon yrityskaupasta – Doctagon myi koko osakekantansa Pihlajalinnalle. Uutinen on kirvoittanut mielipiteitä ja pohdintoja siitä, miten suuret terveysjätit “syövät” pienempiä yrityksiä markkinoilta. Osa Doctagonin julkisen sektorin asiakkaista on ollut huolissaan siitä, miten hyväksi todettujen palvelujen nyt käy ja miten Doctagonin toiminta tulee muuttumaan. Kysyimme yrityskaupan taustoista ja vaikutuksista Doctagonin toimitusjohtajalta Stefan Wentjärveltä.

“Doctagon jatkaa toimintaansa kuten aikaisemmin, mutta yrityskaupan myötä meillä on kuitenkin nyt parempi mahdollisuus toimintamme laajentamiseen ja kehittämiseen. Tämä oli tärkein syy yrityksen myyntiin Doctagonin näkökulmasta”, kertoo Wentjärvi. “Haluamme varmistaa asiakkaillemme tärkeiden palveluidemme tason myös jatkossa ja kehittää niitä vielä paremmiksi. Se on tavoitteena sekä Pihlajalinnalla että Doctagonilla”, hän vakuuttaa.

 

Yhteinen ajatusmaailma Pihlajalinnan kanssa vaikutti kauppojen syntymiseen

Kauppoihin Pihlajalinnan kanssa ei päädytty kevyin perustein. Doctagonilla mietittiin pitkään, millaiseen perheeseen ollaan valmiita liittymään. Yhteistä arvopohjaa emoyhtiön kanssa pidettiin olennaisena kriteerinä. Pihlajalinnaa pidettiin Doctagonille parhaana vaihtoehtona, koska heidän toimintansa perustuu kumppanuuteen julkisen sektorin kanssa. Pihlajalinnalla on myös näyttöä niin taloudellisten kuin laadullisten tulosten parantamisesta yhteisyrityksissä kuntien kanssa.

“Pihlajalinnan arvoissa vaikuttavuus on ollut todella korkealla, ja vaikuttavuus saavutetaan nimenomaan siitä, että pyritään ylläpitämään hyvää laatua oikeassa paikassa. Tämä sopii Doctagonille erittäin hyvin, koska me olemme pystyneet osoittamaan, että laatu on se, jolla tulosta saa aikaiseksi”, kertoo Wentjärvi.

 

Doctagonin Vastuulääkäripalvelu laajentuu ja kaksikielisyyttä vahvistetaan

Pihlajalinnaa yrityskaupoissa kiinnostivat niin ikään Doctagonin vahvat näytöt vaikuttavasta toiminnasta. Doctagonin etälääketieteeseen perustuvalla Vastuulääkäripalvelulla on saatu tutkitusti merkittäviä taloudellisia ja laadullisia tuloksia kuntien vanhustenhuollossa. Tämän lisäksi Doctagonilla on merkittävä markkina-asema kaksikielisten palvelujen tuottajana. Näitä vahvuuksia on tarkoitus alkaa nyt yhteisvoimin kehittämään ja laajentamaan.

“Doctagonin Vastuulääkärimallia laajennetaan meidän liiketoimintamme sisällä, mutta se tulee olemaan myös standardina sille, miten Pihlajalinnassakin toteutetaan etälääketiedettä geriatriassa ja psykiatrian puolella. Mallia voi laajentaa myös nykyisten liiketoiminta-alueiden ulkopuolelle, esimerkiksi terveyskeskustoimintaan”, Wentjärvi avaa suunnitelmia. “Yhteinen tavoitteemme on myös vahvistaa Doctagonin markkina-asemaa kaksikielisten palvelujen tuottajana. Olemme valmiita jopa erityisratkaisuihin kaksikielisten palveluiden varmistamiseksi toiminnassamme.”

 

Palveluiden laadusta pidetään kiinni

Wentjärvi kumoaa huolen siitä, että Doctagonin laadusta alettaisiin nyt tinkiä esimerkiksi lääkäriresursseja vähentämällä tai supistamalla Vastuulääkäripalveluista. “Lääkäreiden määrää ei vähennetä vaan päinvastoin määrää halutaan jatkuvasti kasvattaa, koska liiketoimintaamme ollaan laajentamassa. Meidän pitää myös varmistaa se, että meillä ei ole pelkästään riittävästi lääkäreitä, vaan myös laadullisesti ne oikeat lääkärit”, hän sanoo.

“Emme myöskään aio tehdä Vastuulääkäripalveluun yksittäisiä muokkauksia, joissa riskinä olisi laadun heikkeneminen. Kun Vastuulääkärimallia kehitetään, se pitää tehdä kokonaisuutena laadun takaamiseksi”, Wentjärvi toteaa.

 

Muutosten keskellä tärkeintä on kumppanuus julkisen sektorin kanssa

Sekä Pihlajalinnassa että Doctagonilla rakennetaan nyt vahvaa visiota yhtiöiden kehittämisestä. Tarkoitus on luoda malli, johon voidaan miettiä muutakin kuin yksittäisiä lääkäriratkaisuja. Wentjärvelle tärkeintä muutoksessa on edelleen kuitenkin tiivis yhteistyö julkisen sektorin kanssa.

“Minulle on tärkeää se, että yksityiset toimijat tekevät yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.

Meillä kaikilla toimijoilla on jollakin tavalla yhteisvastuu tästä sosiaali- ja terveystoiminnasta niin, että se toimii yhteiskunnan kannalta hyvin. Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeää ja olen tyytyväinen siitä, että Pihlajalinnassakin vaikuttavuus- ja kumppanuusajattelu on korkeassa asemassa. Arvostan sitä paljon.”