Doctagon toteutti Työterveyslaitoksen kanssa asiakastyytyväisyyskyselyn vuodenvaihteessa. Kyselyyn vastasi 24 asiakasyrityksemme edustajaa ja 95 työterveyspalvelujemme käyttäjää. Tuloksia on vertailtu Työterveyslaitoksen kokonaisaineistoon vuosilta 2012-2016, jossa asiakasyritystä edustavia vastaajia on 2.716 ja työterveyspalvelujen käyttäjiä 15.031.

Asiakasyritysten edustajien kokonaistyytyväisyys palveluihin on kouluarvosanalla (4-10) hyvä 8.40 ja vertailuaineistoa parempi (7.95). Kokonaistyytyväisyys parani selvästi vuoden 2016 kyselyyn verrattuna (7.98). Kiitettävän arvosanan (9 tai 10) antoi 60% vastaajista (vertailuaineistossa 33%). Myös työterveyshuollosta saatu hyöty kustannuksiin verrattuna arvioitiin paremmaksi kuin vertailuaineistossa (3.35 vs. 3.16).

Avoimissa vastauksissa saimme positiivista palautetta asenteesta tehdä asioita aiemmasta poikkeavalla tavalla, kustannusten ennustettavuudesta ja yksinkertaisesta hinnoittelumallista, aktiivisuudesta henkilöstön sairauspoissaolojen aikana, palvelujen kehittämisestä yhdessä sekä mukavasta ja asiantuntevasta henkilöstöstä. Kehitettävää löytyi henkilöstön tavoitettavuudesta, alihankinnan toimivuudesta ja raportoinnista, erityisesti toiminnan vaikuttavuuden osalta.

Työterveyspalvelujen käyttäjien kohdalla kokonaistyytyväisyys kouluarvosanalla (4-10) 8.21 on myös hyvä ja vastaa vertailuaineistoa (8.26). Kokonaistyytyväisyys on laskenut vuoden 2016 kyselyyn verrattuna (8.64). Kiitettävän arvosanan (9 tai 10) antoi 47% vastaajista, mikä vastaa vertailuaineistoa (45%).

Avoimissa vastauksissa saimme positiivista palautetta hyvästä asiakaspalvelusta ja joustavuudesta. Kehitettävää löytyi lääkäriaikojen saatavuudesta ja GetWell -palvelun toimivuudesta.

Lisätietoa voit kysyä omalta työterveyshoitajalta/lääkäriltä.