Anna-Liisa Koivisto, Porin terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, (kuvaaja Henna Kola)

Vastuulääkäripalvelu tukee kaupungin omaa perusturvan kehittämistä Porissa

Porin perusturva aloitti toukokuussa kokeilun, jossa perusturvan omissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja vanhainkodeissa tuotetaan lääkäripalvelut Doctagonin Vastuulääkäritoiminnalla. Kysyimme Porin terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja Anna-Liisa Koivistolta, miten kokeiluun päädyttiin ja miten aloitusvaihe on sujunut.

“Halusimme Vastuulääkäripalvelut, koska olimme jo vieneet samantyyppistä mallia eteenpäin Porin vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Hoitajat ovat saaneet Porin perusturvan itse järjestämää lisäkoulutusta kliiniseen havainnointiin ja mittareiden käyttöön. Meiltä puuttui tästä käytännössä vain iäkkäiden hoitoon perehtyneitä lääkäreitä”, kertoo Koivisto.

Lääkäripalveluiden ulkoistamista pohdittiin ja tutkittiin vuoden verran ennen kuin kaupunki päätyi yhteistyöhön Doctagonin kanssa. “Olemme tyytyväisiä, että saimme tähän perusturvalautakunnan tuen. Ulkoistusten kanssa ollaan tarkkana, kuten kuuluukin olla. Lautakunnan tehtävä on valvoa kuntalaisten etuja, ja meillä onkin tämän palvelun suhteen tarkat ja yhdessä sovitut tavoitteet määriteltynä”, Koivisto sanoo.

 

Terveyspalveluiden kehitystavoitteena yhdenvertaisuus

Koiviston mukaan yksi kunnan tärkeimmistä tavoitteista ja haasteista on tarjota asukkailleen yhdenvertaiset palvelut. “Jotta yhdenvertaisuus olisi mahdollista, meillä pitäisi olla sekä asiakkaan että työntekijöiden kannalta selkeä palveluprosessi. Se puolestaan tarkoittaa merkittävää muutosta olemassa olevien resurssien ja toimitilojen käytössä. Nyt kun voimme tarjota Vastuulääkäripalvelua perusturvan vanhuspalveluiden omiin ikääntyneiden asumisyksiköihin, niin ainakin sille osalle ollaan saatu yhdenvertainen lääkäripalvelu.”

Sote-uudistukseen valmistautuminen tuo Koiviston mukaan sen haasteen, että Porin perusturvan pitäisi olla todella valmiina omien rakenteidensa ja palveluprosessiensa kanssa, kun uudistus tulee. Doctagon-yhteistyö vapauttaa resursseja nyt muun uudistusprosessin käyttöön. Toisaalta se tukee toiminnan mittaamisen kehitystyötä, joka Porin perusturvassa on jo aloitettu aiemmin.

 

Oma kehitystyö pohjana uudelle palvelumallille

Hyvä esimerkki kehittämisestä on Porin kaupunginsairaalan muuttaminen perusturvan kuntoutussairaalaksi vuonna 2014. Muutoksen myötä sairaanhoito- ja kuntoutusjaksoa on pystytty lyhentämään ja saattaen kotiuttamisen tueksi on perustettu akuutti kotikeskus, joka sisältää liikkuvat hoitaja- ja lääkäripalvelut ja turvapuhelinpalvelut.

“Kun saamme vielä 24 tunnin päivystystuen Vastuulääkäripalvelun kautta, tavoitteena on pystyä välttämään vielä paremmin turhat ambulanssikuljetukset ja yhteispäivystyskäynnit. Ne useimmiten johtavat asukkaan tarpeettomaan siirtämiseen yhteispäivystyksen kautta sairaalan osastojaksolle”, Koivisto avaa.

“Oma, pitkälle viety kehitystyömme Porin perusturvassa on varmasti auttanut tämän Vastuulääkärimallin rantauttamisessa vanhuspalveluiden asumisyksiköihin. Toisaalta uskon, että Doctagon-yhteistyön esimerkillä saamme myös muissa palveluissa mittarointia kuntoon ja perusteluita muiden perusturvan alueiden kehittämiseen”, Koivisto sanoo.

 

Avoin vuorovaikutus luo yhteistyölle kestävän pohjan

Vastuulääkäripalvelun käynnistämisessä on ollut Koiviston mukaan tärkeää yhteistyön määrittely ja roolit. Kuka on yhteyshenkilö, kuka tiedottaa, miten aloitetaan, ja miten palautteet käsitellään.

“Tässä ollaan onnistuttu hyvin. Kuitenkin kaikkiin uudistuksiin liittyy kritiikkiä – niin meilläkin, vaikka lääkäriresurssien lisäämistä on toivottu pitkään. Kritiikin kuuntelu ja molemminpuolinen käsittely on kuitenkin ehdottoman tärkeää. Ilman sitä ei muutoksesta saa parasta irti”, Koivisto pohtii.

“Meillä esimerkiksi nousi aluksi lääkäreiden keskuudessa huolta joistakin käytännön asioista. Järjestimme tilaisuuden, jossa Doctagonin johtava geriatri tuli paikan päälle kuulemaan nämä huolet ja vastaamaan kysymyksiin. Se oli juuri oikea tapa.”

Yhteistyön tueksi on perustettu myös arviointiryhmä, joka vastaa palautteiden käsittelystä ja eteenpäin viemisestä. “Haluamme, että yhteistyömme rakentuu ja kehittyy jatkuvasti”, Koivisto sanoo.