Henkilökohtaisen budjetin kokeilu alkamassa Pohjanmaalla – haastattelussa projektipäällikkö Pirjo Wadén

Pohjanmaalla on menossa henkilökohtaisen budjetin kokeilu, jonka piirissä ovat paljon palveluita tarvitsevat ikääntyneet, sekä omaishoidon tuen asiakkaat Vaasan, Närpiön ja Pietarsaaren alueella – yhteensä 40 asiakasta.

“Henkilökohtainen budjetti perustuu olemassa olevaan lainsäädäntöön, joten sitä voi viedä kunnissa eteenpäin sote-uudistuksen viipymisestä riippumatta. Tiedämme, että muualla Suomessa on ollut vastaavia kokeiluja, jonka johdosta henkilökohtainen budjetointi on tullut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Meilläkin tavoitteena on luoda toimintamalli, joka pystytään ottamaan käyttöön maakunnan aloitettua toimintansa”, kertoo kokeilun projektipäällikkö Pirjo Wadén. 

 

Kokonaisvaltainen alkukartoitus ja asiakassuunnitelma raamittavat budjetin

Henkilökohtaisen budjetin käyttöönotossa yksi tärkeimpiä painopisteitä on kokonaisvaltaisen palvelutarpeen selvittäminen. Arvioinnin tekee palveluohjaaja, joka katsoo myös, mitä muita ammattihenkilöitä ja selvityksiä tarvitaan. Myös omaiset ja läheiset otetaan mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lääkärin palvelu on osa moniammatillista tiimiä. Alkuvaiheessa lääkärillä on Wadénin mukaan myös tärkeä rooli arvioida, millainen on oikea-aikainen ja riittävän tukeva kuntoutusmuoto, kun henkilön toimintakyky on alentunut. Nämä palvelut tulee laskea mukaan henkilökohtaiseen budjettiin. “Doctagon on yhteistyökumppanimme Vaasassa ja Närpiössä palveluasumisen ja kotihoidon lääkäripalveluissa, joten he ovat luonteva kumppani kehittämään kanssamme myös tätä uutta palvelumuotoa,” sanoo Wadén.

 

Asiakkaan roolin vahvistaminen sitouttaa ja haastaa ajattelemaan uudella tavalla

Yksi henkilökohtaisen budjetin tavoitteista on pyrkiä perinteisestä palvelujen myöntämisestä palveluohjaukselliseen työotteeseen, jossa asiakkaan rooli vahvistuu. Sen myötä asiakas sitoutuu omaan kuntoutumiseensa, ja myös motivaatio paranee.

“Olemme aloittaneet keskustelut asiakkaiden kanssa viime toukokuussa, ja niiden perusteella mukana olevat ikääntyneet ovat olleet todella tyytyväisiä siihen, että heidän näkemyksiään aidosti kuullaan. Asiakkaat heräävät pohtimaan tilannettaan uudella tavalla ja aktivoituvat ehdottamaan itselleen sopivia tukimuotoja. On myös ollut niitä, jotka ovat pohtineet asiaa, ja päätyneet siihen etteivät lähde mukaan kokeiluun. Tämäkin antaa asiakkaalle valinnanvapautta”, Wadén kertoo.

“Asiakkaan roolin vahvistaminen ei vaikeuta työtä, mutta se vaatii työtavan muutosta. Uskon, että palveluohjaajat, jotka tätä työtä tekevät, tarvitsevat myöskin tukea, koska tämä vaatii rohkeutta. Ja haastavaa se on myös palveluntuottajille. Tämä on uutta meille kaikille.

Tärkeää on, että asiakassuunnitelma on huolella laadittu, ja että kaikki sitoutuvat siihen,” Wadén painottaa.

 

Kokeilulla kerätään tietoa ja tavoitellaan vaikuttavuutta

Henkilökohtaisen budjetin arvioinnissa käytetään toimintakyvyn mittareita, joilla seurataan, millaisia vaikutuksia mallilla saadaan aikaan. Tämä on tärkeää tietoa myös ministeriölle. “Siellä halutaan tietää, mikä toimii ja kenelle se toimii, tai pitääkö esimerkiksi lainsäädäntöä muuttaa,” kertoo Wadén.

“Olen todella tyytyväinen, että saimme Pohjanmaalle tämän kokeilurahoituksen. Tämä on todella erilainen tapa toimia, ja vaatii myös erilaista taloussuunnitelmaa kunnissa. Uskon, että sillä palvelulla, jota asiakas itse on valitsemassa, ja jonka hän kokee auttavan arjessa, saadaan aikaan kannattavia tuloksia. Ne eivät ehkä näy vielä marraskuussa, mutta tulevat esiin pidemmällä aikajaksolla,” Wadén pohtii.