Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on Kauhavan, Evijärven ja vielä vuoden loppuun asti myös Lappajärven kuntayhtymä. Kuntayhtymän seutu on rakennemuutoksen aluetta: syntyvyys laskee, vanhusväestön osuus kasvaa ja huoltosuhde on entistä raskaampi.

Ojalan mukaan kuntayhtymän alueella on jouduttu tekemään palvelujen keventämistä ja ketteröittämistä. Asiakasmäärän kasvu ja resurssien pysyminen samana pakottavat katsomaan monia asioita uusin silmin ja keksimään kevyempiä rakenteita palvelujen toteutukseen.

 

Julkinen ja yksityinen parhaimmillaan pelatessaan yhteen, ei kilpailuasemissa

Ojala ei ota kantaa siihen, onko suunniteltu soteuudistus se paras mahdollinen – mutta hän näkee jonkinlaisen uudistuksen välttämättömänä.

“Talouden resurssit vain tulevat vastaan, vaikka olisi kuinka ketterä kehittäjä. Varmasti tällaisella rakennemuutosalueella tarvitaan isommat hartiat sotekakun kustantamiseen, mutta ei ole oikotie onneen ainoastaan leventää hartiapohjaa. On myös tarkasteltava palvelurakennetta ja itse verovaroin kustannettavien palvelujen sisältöä”, Ojala pohtii.

Julkisen ja yksityisen puolen suhteesta kysyttäessä ylilääkäri korostaa rinnakkaiselon tarvetta: verissäpäin kilpailu ei tuota parhaita tuloksia.

“Uskon, että sillä kilpailuasetelmalla asiakkaat kyllä pääsevät lääkäriin nykyistä paremmin, mutta tuottaako se terveyshyötyjä, kustannusvaikuttavuutta ja niitä haettuja säästöjä, siitä voi olla monta mieltä. On parempi, kun julkinen ja yksityinen puoli voivat täydentää toisiaan. Kummallakin on vahvuutensa ja heikkoutensa.”

 

Uudistukset ovat tuoneet kevennyksiä ja myös onnistumisia

Vaikka säästöpaineet ovat kovat ja vaikeitakin päätöksiä on niiden myötä jouduttu tekemään, on kuntayhtymän alueella saatu Ojalan mukaan aikaan paljon myös hyviä uudistuksia. Esimerkkeinä hän mainitsee mm. etävastaanoton ja hoidontarpeen sähköisen arviointipalvelun.

“Annan meille pisteitä myös siitä, että olemme säästökuurista huolimatta pystyneet miettimään entistä yksilöllisempiä palveluita. Jo monta vuotta sitten perustimme kotikuntoutustiimin ja tänä kesänä tuli tuoreena uudistuksena kotisairaala. Näin etenkin vanhuksia voidaan kuntouttaa kotona ja he saavat myös sairastaa kotona.”

Noin vuosi sitten alkanut yhteistyö Doctagonin kanssa on ollut kuntayhtymälle positiivinen kokemus. Ojala mainitsee kaksi selkeää hyötyä ja onnistumista, joita vastuulääkäripalvelu on tuonut.

“Asetimme tavoitteen, että ikäihmisten sairaala- ja päivystyskierre saataisiin hallintaan ja tämä onkin toteutunut. Lisäksi, koska omat lääkärimme on nyt keskitetty pääterveysasemalle, yksiköiden pitkät välimatkat tarkoittaisivat vanhalla mallilla lääkäreille paljon tien päällä kuluvaa työaikaa. Vastuulääkärimallilla olemme säästyneet näiltä ajomatkoilta ja sekin työaika voidaan käyttää hyödyllisemmin potilastyöhön.”