Sote-kiinteistöjen omistuksissa on käsillä suuret muutokset. Sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä epävarmuutta on luonut kiinteistöjen kirjaukset sekä vuokraamisen jatkuminen siirtymäajan jälkeen.

Pihlajalinnan vanhus- ja asumispalveluista vastaava myyntijohtaja Arja Laitinen painottaa, että Pihlajalinna haluaa tukea kuntien elinvoimaa ja pitovoimaa turvaamalla lähipalveluita ottamalla huomioon myös kiinteistöt.

  • Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavana yrityksenä olemme aina kiinnostuneita kiinteistöön liittyvästä sote-palvelutuotannosta. Haluamme ratkoa kiinteistöihin liittyviä haasteita yhdessä kunnan kanssa, samalla etsien ja vahvistaen kumppanuutta sote-palveluissa, Laitinen kertoo.

 

Yhteistyö Pihlajalinnan kanssa tarkoittaa paikallisesti tehtäviä päätöksiä

Kumppanuudessa Pihlajalinnan kanssa kunta on mukana sote-palveluitaan koskevassa päätöksenteossa ja vaikuttamassa muun muassa palveluiden kehittämiseen ja laatuun.

Sote-kiinteistöistä luopumisessa piilee kunnille riski. Siirtymäajalla kiinteistöt ovat maakunnan kiinteistöyhtiössä, minkä jälkeen osa niistä palautuu kuntiin. Tällöin kiinteistöjen käyttötarkoitus on mietittävä uudelleen, jotta ne eivät jää tyhjilleen ja alaskirjattavaksi kunnan taseeseen.

  • Kumppanuus Pihlajalinnan kanssa turvaa sote-palvelut lähipalveluna kunnassa, joko olemassa olevissa kiinteistöissä tai kokonaan uusissa rakennuksissa. Kumppanuudessa kunnan sote-kiinteistöt säilyvät niiden alkuperäisessä käyttötarkoituksessa ja myös Pihlajalinna kantaa kiinteistöriskiä. Näin kunnan riski kiinteistöjen alaskirjauksesta pienenee tai poistuu kokonaan, Laitinen sanoo.

 

Kotihoito tulee vahvistumaan tulevaisuudessa

Sote-uudistus tulee aiheuttamaan suuria muutoksia palvelurakenteessa ja lähipalveluissa.

Kiinteistöjen osalta esimerkiksi ikääntyneiden asumispalveluyksiköistä on tällä hetkellä jo ylitarjontaa, mutta asiakaspaikat voivat olla maakunnallisesti ajatellen ja palveluverkkoa tarkastellen väärissä paikoissa.

  • Tulevaisuudessa tulemme varmasti näkemään ison muutoksen ikääntyneiden tehostetusta palveluasumisesta kohti vahvempaa palvelutalon kotihoitoa ja kotiin vietäviä palveluita, Laitinen ennustaa.

Hän uskookin, että digitalisaatio ja kotona asumista palveleva teknologia lisääntyy jatkossa. Ne eivät irrota hoitajia asiakkaan lähellä tehtävästä työstä, vaan tukevat ja vahvistavat osaavan henkilökunnan työtä ja liikkumista.