Koulutus- ja konsultointipalvelut

Doctagon tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ratkaistakseen heidän yksilöllisiä haasteitaan. Ratkaisumme perustuvat tarkkaan analyysiin ja niiden onnistumista seurataan huolellisesti. Vaikuttavuus ja hoidon laatu ovat tärkeimmät mittarimme.

Ratkaisupalvelu

Doctagonin ratkaisupalvelu tarkoittaa valmentavaa kliinistä muutostyötä ja sen toimeenpanoa.

Painiiko kuntasi kasvavien sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kanssa? Ovatko projektihankkeet tuottaneet runsaasti strategiadokumentteja tai yksityiskohtaista dataa, mutta tarvittavien muutosten toimeenpano on jäänyt puolitiehen? Ovatko muutokset olleet pysyviä ja johtaneet tavoitteelliseen lopputulokseen?

Doctagonin ratkaisupalvelu on muutostilanteissa käytettävä käytännön työkalupakki, josta asiakkaan lääkärit ja muu hoitohenkilöstö saavat käytännön lääkkeet kliinisen työn muutosjohtamiseen, ohjaamiseen ja toimeenpanoon. Ratkaisupalvelu on aina räätälöity paikalliseen ympäristöön ja alueen asukas- ja potilasprofiileihin. Ratkaisupalvelua tuotetaan Doctagonille kehitetyn metodin avulla, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin operatiivisen toiminnan teorioihin ja konsepteihin.

Ratkaisupalvelun asiantuntijoiden avulla kunnan henkilöstö pystyy tekemään kriittiset kliiniset valinnat ja päätökset, joiden vaikutus hoidon laatuun ja kustannussäästöihin on suurin. Ratkaisupalvelun avulla henkilöstö
 
 

  • identifioi riskipotilaat ennakoivasti riippumatta siitä, onko ikäihminen kotona asuva kansalainen, lyhytaikaisten kotihoidon palvelujen saaja, säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen tai vuodeosaston potilas;
  • tavoitteelliseen, potilaskohtaiseen päätöksentekoon koko hoitoketjun näkökulmasta;
  • toimeenpanemaan kliinisessä työssä ja resursoinneissa tarvittavat muutokset ja
  • ohjaamaan hoivatyötä tavoitteellisesti ja valmentamaan koko hoivayhteisöä siten, että hoidon laadulliset ja kustannusten vähentämisen tavoitteet saavutetaan.

 
 
Ratkaisupalvelu muodostuu potilasprofiilien kartoituksesta, niiden perusteella tehtävistä kliinisen työn vaihtoehtoisista toimenpidesuosituksista sekä palvelun käyttöönottoon ja seurantaan liittyvästä valmentavasta tuesta.

Ratkaisupalvelu on suunnattu ikäihmisten hoidosta ja hoivasta vastuussa olevalle sosiaali- ja terveyspalvelujen johdolle, johtaville lääkäreille sekä hoivatyön johdolle. Käytännön työkalut ovat koko henkilöstön käytettävissä.