Onnistumisia usealla paikkakunnalla

Doctagonin Vastuulääkäreistä on kokemusta jo 60 paikkakunnalla. Vastuulääkäripalvelu kehitettiin yhteistyössä Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän kanssa vuoden 2010 aikana. Potilaita hoidettiin heidän omissa asumisyksiköissään, jolloin vältyttiin turhilta siirtymisiltä muille hoitotahoille. Tulokset olivat erittäin hyviä. Osoitimme, että Vastuulääkäripalvelu on kustannustehokasta ja että niin hoitohenkilökunta, potilaat kuin omaisetkin kokevat, että palvelu lisää turvallisuutta heidän arjessaan.

Ei turhia siirtoja

Kun vanhus siirtyy päivystykseen, on todennäköistä, että hän jää muutamaksi päiväksi sairaalaan. Siirtymiset ja sairaalaolosuhteet rasittavat vanhusta, joka voi kotiin palattuaan olla jopa lähtötilannetta huonommassa kunnossa. Riittävän lääkärituen ja lääkärin ympärivuorokautisen saatavuuden ansioista Vastuulääkäritoiminnalla voidaan välttää jopa kolme neljästä sairaalakäynnistä.

 Merkittävää resurssien säästöä yhteiskunnalle

Vastuulääkäripalvelulla tavoitellaan turhien akuuttikäyntien vähenemistä terveyskeskuksen ja sairaalan päivystyspisteissä. Tällöin paikallinen terveyskeskus voi kohdentaa resurssinsa muun väestön hoitoon. Vanhuksen elämänlaatu paranee, kun häntä hoidetaan tarkoituksenmukaisessa paikassa. Doctagonin Vastuulääkäri tuo terveydenhuoltoon uudenlaisen toimintamallin, joka lisää lääkäriresursseja vanhuspalveluissa ja synnyttää merkittäviä kustannussäästöjä.

Doctagonin Vastuulääkäri tuo sujuvuutta ja mielekkyyttä hoitohenkilökunnan työhön. Lääketieteellisen tuen puute on suuri ongelma hoitohenkilökunnan arjessa. Vastuulääkärin ympärivuorokautinen tavoitettavuus ratkaisee tämän ongelman ja antaa mahdollisuuden hoitaa asiakkaat turvallisesti tutussa ympäristössä.  Vastuulääkäriyksikkö on mieluisa työpaikka myös hoitajille ja sinne on ollut helppoa rekrytoida henkilökuntaa.

Vastuulääkäri on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka perustana on potilaiden lähtötilanteen kartoitus. Hyviä tuloksia saavutetaan, sillä kokenut ja sitoutunut vastuulääkäri tuo hoitoon jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Vahva lääkärituki motivoi hoitohenkilökuntaa, ja lääkäreiden ja hoitajien yhteistyö toimii. Kokemukset ja niiden kerryttämät luvut kertovat, että Vastuulääkäri on käyttökelpoinen, hyvin toimiva ja yhteiskunnan kustannuksia vähentävä ratkaisu vanhustenhoidon kasvaviin vaatimuksiin ja haasteisiin.

Asiakas kertoo: "Päivystyskäynnit ovat vähentyneet"

Olemme tehneet yhteistyötä Doctagonin kanssa eri tavoin jo useamman vuoden. Vuodesta 2015 alkaen Doctagon on hoitanut Hakunilan alueen kotihoidon lääkäripalvelun. Tämän lisäksi Hakunilan terveysaseman lääkärit voivat konsultoida geriatria. Erikoislääkärin tuesta on hyötyä, sillä Hakunilan terveysasema on opetusterveyskeskus, ja meillä on paljon nuoria lääkäreitä.

Sekä kotihoidon asiakkaat että terveyskeskuksen käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä vastuulääkärimalliin. Nyt meillä on virka-aikana oma vastuulääkäri ja muina aikoina takapäivystäjä, joka tietää asiakkaiden hoitosuunnitelman ja osaa antaa täsmäohjeita.

Päivystyskäynnit ovat vähentyneet. Olemme myös pystyneet tukemaan ikäihmisten kotona selviytymistä entistä pidempään.

– Pertti Sopanen, terveyspalvelupäällikkö, Keski-Vantaa

Asiakas kertoo: "Hoivaan on tullut jatkuvuutta"

Pari vuotta sitten Raaseporissa oli kova pula lääkäreistä. Täällä oli vaikeaa saada lääkäriä käymään säännollisesti vanhusten asumisyksiköissä, ja jos kotihoidon asiakkaasta piti soittaa päivystykseen, lääkäri vaihtui koko ajan. Viime vuodesta alkaen Doctagon on vastannut Raaseporin kaupungin säännöllisen korihoidon piirissä olevien kansalaisten ja asumisyksiköissä asuvien kansalaisten lääkäripalveluista.

Olemme tavattoman tyytyväisiä. Henkilökunta sanoo, että työhön on tullut turvallisuutta, kun hoitopäätöksiä ei tarvitse tehdä yksin. Lääkärin saa kiinni, ja hän tietää kunkin asiakkaan terveysongelmat.

Selvitämme kustannussäästöjä parhaillaan, mutta alustavasti tiedämme, että 75-vuotiaiden erikoissairaanhoidon kustannukset pienentyivät vuonna 2015 2,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Kirsi Ala-Jaakkola, vanhuspalvelupäällikkö, Raasepori