Tule meille töihin

Doctagonin toiminta on vahvassa kasvussa. Jotta voimme myös tulevaisuudessa tarjota yhtä laadukasta ja odotukset ylittävää palvelua asiakkaillemme, haluamme sinun liittyvän joukkoomme!

Avoimet työmahdollisuudet

Geriatrian vastuulääkäriksi Doctagoniin

Suomen Lääkäriliiton palkitsema innovatiivinen ja vaikuttavuuteen panostava Doctagonin vastuulääkärimalli etsii uusia osaajia joukkoonsa ympäri Suomea! Haemme geriatrisesta työstä kiinnostuneita erikois- ja yleislääkäreitä vastuulääkäreiksi. Voit olla esimerkiksi geriatrian, yleislääketieteen tai sisätautien erikoislääkäri mutta myös vanhusten parissa uraa tehnyt kokenut yleislääkäri. Vastuulääkärin työ on yleensä osa-aikatyötä, joka muodostuu täysin etänä tehtävistä viikoittaisista puhelinkierroista sekä paikan päällä yksiköissä tehtävistä lähikierroista.

Vastuulääkärin työ on varsin helppo yhdistää muihin työtehtäviin ja erilaisiin elämäntilanteisiin joustavuutensa ansioista. Vastuulääkärillä on motivoiva mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja ajankäyttöönsä.

Tarjoamme innostavan ja kokeneen kollegaverkoston, asiantuntevan lääkärin käytössä olevan palvelutiimin sekä it-tuen. Tehtävät tarjoavat mahdollisuuden päästä osaksi Doctagonin matkaa alan innovatiivisena ja laadukkaana edelläkävijänä.

KYSY LISÄÄ:
Rekrytointipäällikkö Tuuli Nykänen
tuuli.nykanen@doctagon.fi
puh. 044 725 6073

Rekrytointipäällikkö Eveliina Mauno-Tervala
eveliina.mauno-tervala@doctagon.fi
puh. 050 338 1198

 

Psykiatrian erikoislääkäriksi Doctagoniin

Haemme psykiatrian erikoislääkäreitä ympäri Suomea toimimaan vastuulääkäreinä eli vastaamaan omista, nimetyistä potilaistaan ja yksiköistään kokonaisvaltaisesti. Vastuulääkärin työtä voi tehdä muutamasta viikkotyötunnista kokoaikaiseen työviikkoon. Vastuulääkärin työ on helppo yhdistää muihin työtehtäviin ja erilaisiin elämäntilanteisiin joustavuutensa ansioista.

Haemme psykiatrian erikoislääkäreitä myös sekä paikan päällä tapahtuvaan, perinteiseen vastaanottotyöhön että videovälitteiseen etävastaanottotyöhön. Etävastaanotot pidetään suunnitellusti etukäteen sovittuina päivinä ja ajankohtina niin, että hoitaja toimii lääkärin tukena koko videovastaanoton ajan potilaan rinnalla. Etävastaanottoa voi pitää mistäpäin Suomea tahansa Doctagonin etävastaanottoalustan avulla.

Haemme psykiatrian erikoislääkäreitä osaksi konsultaatiopalveluamme. Senioripsykiatrin konsultaatiopalvelu on tarkoitettu kunta-asiakkaamme muiden kliinisten alojen asiantuntijoille, esimerkiksi muiden alojen erikoislääkäreille tai yleislääkäreille, jotka tarvitsevat tukea psykiatrian erikoisalalla omassa potilastyössään. Konsultaatiopalvelu voidaan toteuttaa perinteisesti puhelimitse tai Doctagonin etävastaanottoalustaa hyödyntäen.

Tarjoamme asiantuntevan tiimin tuen Doctagonilta, innostavan ja kokeneen kollegaverkoston, pääasiallisesti sairaanhoitajista koostuvan palvelutiimin ja it-tuen. Tehtävät tarjoavat mahdollisuuden päästä osaksi Doctagonin matkaa alan innovatiivisena ja laadukkaana edelläkävijänä.

KYSY LISÄÄ:
Rekrytointipäällikkö Eveliina Mauno-Tervala
eveliina.mauno-tervala@doctagon.fi
puh. 050 338 1198 

Geriatrian vastuulääkärin työ Doctagonilla

Mahdollistamme vastuulääkärimallilla mielekkään työn lääkärille, laadukkaan ja vaikuttavan hoidon potilaalle sekä selviä kustannussäästöjä julkiselle sektorille. Vastuulääkärimme ovat kokeneet työnsä Doctagonilla palkitsevana, joustavana ja merkityksellisenä.

Tuotamme vastuulääkärimallilla lääkäripalveluita valtakunnallisesti yli 50 kunnan erilaisiin vanhuspalveluyksiköihin, pääsääntöisesti tehostetun palveluasumisen yksiköihin ja kotihoitoon. Vastuulääkärin työtehtävänä on hoitaa kokonaisvaltaisesti oman yksikkönsä potilaat ja tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisen hoitohenkilökunnan kanssa. Potilaiden määrä ja sopiva yksikkö sovitaan aina lääkärin kanssa yksilökohtaisesti.

Vastuulääkärin työ toteutetaan pääasiallisesti etätyönä, joten se antaa lääkärille vapauden työskennellä mistäpäin Suomea tahansa. Etäyhteydet puhelimen ja tietokoneen avulla takaavat pääsyn potilastietojärjestelmiin ja näin mahdollistavat hoitotyön kattavasti ja laadukkaasti. Työnkuva muodostuu viikoittaisista puhelinkierroista ja lähikierroista omassa vanhuspalveluyksikössäsi kolmen kuukauden välein. Työ on osa-aikatyötä tai kokoaikatyötä, lääkärin toiveiden mukaan. Työhön voi helposti yhdistää muita työtehtäviä. Tarjoamme kattavan perehdytyksen ja johtavien lääkärien tuen.

KYSY LISÄÄ:
Rekrytointipäällikkö Tuuli Nykänen
tuuli.nykanen@doctagon.fi
puh. 044 725 6073

Psykiatrian erikoislääkärin työ Doctagonilla

Doctagon tuottaa julkiselle sektorille psykiatriassa vastuulääkäripalvelua, etävastaanottopalvelua videon avulla, paikan päällä tapahtuvaa, perinteistä vastaanottopalvelua sekä senioripsykiatrin konsultaatiopalvelua. Myös psykiatrian palveluissaan Doctagon tavoittelee vaikuttavuutta.

Psykiatrian vastuulääkärin työ

Vastuulääkärimalli on viimeisen kahden vuoden aikana laajentunut myös psykiatriaan, jossa pilotin kautta malli on saavuttanut nykymuotonsa.

Psykiatrian vastuulääkäripalvelussa lääkärillä on omat, nimetyt potilaat, joista hän vastaa kokonaisvaltaisesti. Vastuulääkärimallin mukaiseen palveluun valikoidaan potilaat, jotka hyötyvät säännöllisistä konsultaatioista oman lääkärin toimesta, etävastaanotoista ja pitkäjänteisestä hoidon toteutumisen seurannasta myös varsinaisten vastaanottojen välisinä ajankohtina. Vastuulääkäri työskentelee videon, puhelimen ja normaalin kasvokkain tapahtuvan vastaanoton avulla.

Psykiatrian vastaanottotyö

Tarjoamme joustavaa ja elämäntilanteeseesi sopivaa etävastaanottotyötä sekä myös paikan päällä tapahtuvaa perinteistä psykiatrin vastaanottotyötä. Lääkäri voi pitää etävastaanottoa videovälitteisesti mistäpäin Suomea tahansa Doctagonin etävastaanottoalustan avulla. Etävastaanotot pidetään suunnitellusti etukäteen sovittuina päivinä ja ajankohtina. Kauttamme löydät myös vastaanottopaikkoja, joissa pääset käyttämään ja ylläpitämään ruotsin kielen taitoasi.

Konsultaatiopalvelut

Psykiatrian erikoislääkärin konsultaatiopalvelu on kohdennettu muiden alojen erikoislääkäreiden tai yleislääkäreiden psykiatrian osaamisen täydentämiseen. Konsultaatiopalvelussa muilla lääkäreillä on mahdollisuus konsultoida senioripsykiatria ennalta sovittuina aikoina. Konsultaatiopalvelu voidaan toteuttaa puhelimitse tai Doctagonin etävastaanottoalustaa hyödyntäen.

KYSY LISÄÄ:
Rekrytointipäällikkö Tuuli Nykänen
tuuli.nykanen@doctagon.fi
puh. 044 725 6073

Vastaanottolääkärin työ yksityissektorilla

Tarjoamme yleislääkärille joustavaa ja elämäntilanteeseesi sopivaa vastaanottotyötä yksityisillä lääkäriasemilla Etelä-Suomen alueella. Meillä voit työskennellä palkkasuhteessa, mikä tarjoaa mielekkään, yksinkertaisen ja turvallisen vaihtoehdon ammatinharjoittajana toimimiselle. Me järjestämme lääkärille elämäntilanteeseen sopivan työjakson mieleisessä toimipaikassa ja lääkärillä on aina koordinaattorin sekä seniorilääkärin tuki taustalla. Kauttamme löydät helposti myös vastaanottopaikkoja, joissa pääset käyttämään ja ylläpitämään ruotsin kielen taitoasi.

Yksityislääkärinä sinulla on enemmän aikaa tarjota potilaille vielä hieman parempaa hoitoa. Potilastyö on paljolti työterveyshuollon sairasvastaanottoa, mutta vastaanotolla tapaat myös lapsia ja vanhuksia. Työ on monipuolista ja mitä pidemmän jakson työskentelet, sitä parempi mahdollisuus sinulla on saada omaa potilaskuntaa.

Voit tehdä meillä vakituisena lääkärinä pidemmän työjakson tai voimme sopia työskentelyjaksot joustavasti omaan elämäntilanteeseesi soveltaen. Saat henkilökohtaisen perehdytyksen ja sinulla on aina mahdollisuus konsultoida kokenutta Doctagon-lääkäriä puhelimitse.

KYSY LISÄÄ:

Rekrytointipäällikkö Tuuli Nykänen
tuuli.nykanen@doctagon.fi
puh. 044 725 6073