Julkaistu 15.02.2018

Psykiatrian erikoislääkäri

Haemme psykiatrian erikoislääkäreitä ympäri Suomea toimimaan vastuulääkäreinä eli vastaamaan omista, nimetyistä potilaistaan ja yksiköistään kokonaisvaltaisesti. Vastuulääkärin työtä voi tehdä muutamasta viikkotyötunnista kokoaikaiseen työviikkoon. Vastuulääkärin työ on helppo yhdistää muihin työtehtäviin ja erilaisiin elämäntilanteisiin joustavuutensa ansioista.

Haemme psykiatrian erikoislääkäreitä myös sekä paikan päällä tapahtuvaan, perinteiseen vastaanottotyöhön että videovälitteiseen etävastaanottotyöhön. Etävastaanotot pidetään suunnitellusti etukäteen sovittuina päivinä ja ajankohtina niin, että hoitaja toimii lääkärin tukena koko videovastaanoton ajan potilaan rinnalla. Etävastaanottoa voi pitää mistäpäin Suomea tahansa Doctagonin etävastaanottoalustan avulla.

Haemme psykiatrian erikoislääkäreitä osaksi konsultaatiopalveluamme. Senioripsykiatrin konsultaatiopalvelu on tarkoitettu kunta-asiakkaamme muiden kliinisten alojen asiantuntijoille, esimerkiksi muiden alojen erikoislääkäreille tai yleislääkäreille, jotka tarvitsevat tukea psykiatrian erikoisalalla omassa potilastyössään. Konsultaatiopalvelu voidaan toteuttaa perinteisesti puhelimitse tai Doctagonin etävastaanottoalustaa hyödyntäen.

Tarjoamme asiantuntevan tiimin tuen Doctagonilta, innostavan ja kokeneen kollegaverkoston, pääasiallisesti sairaanhoitajista koostuvan palvelutiimin ja it-tuen. Tehtävät tarjoavat mahdollisuuden päästä osaksi Doctagonin matkaa alan innovatiivisena ja laadukkaana edelläkävijänä.

 

Psykiatrian erikoislääkärin työ Doctagonilla

Doctagon tuottaa julkiselle sektorille psykiatriassa vastuulääkäripalvelua, etävastaanottopalvelua videon avulla, paikan päällä tapahtuvaa, perinteistä vastaanottopalvelua sekä senioripsykiatrin konsultaatiopalvelua. Myös psykiatrian palveluissaan Doctagon tavoittelee vaikuttavuutta.

Psykiatrian vastuulääkärin työ

Vastuulääkärimalli on viimeisen kahden vuoden aikana laajentunut myös psykiatriaan, jossa pilotin kautta malli on saavuttanut nykymuotonsa.

Psykiatrian vastuulääkäripalvelussa lääkärillä on omat, nimetyt potilaat, joista hän vastaa kokonaisvaltaisesti. Vastuulääkärimallin mukaiseen palveluun valikoidaan potilaat, jotka hyötyvät säännöllisistä konsultaatioista oman lääkärin toimesta, etävastaanotoista ja pitkäjänteisestä hoidon toteutumisen seurannasta myös varsinaisten vastaanottojen välisinä ajankohtina. Vastuulääkäri työskentelee videon, puhelimen ja normaalin kasvokkain tapahtuvan vastaanoton avulla.

Psykiatrian vastaanottotyö

Tarjoamme joustavaa ja elämäntilanteeseesi sopivaa etävastaanottotyötä sekä myös paikan päällä tapahtuvaa perinteistä psykiatrin vastaanottotyötä. Lääkäri voi pitää etävastaanottoa videovälitteisesti mistäpäin Suomea tahansa Doctagonin etävastaanottoalustan avulla. Etävastaanotot pidetään suunnitellusti etukäteen sovittuina päivinä ja ajankohtina. Kauttamme löydät myös vastaanottopaikkoja, joissa pääset käyttämään ja ylläpitämään ruotsin kielen taitoasi.

Konsultaatiopalvelut

Psykiatrian erikoislääkärin konsultaatiopalvelu on kohdennettu muiden alojen erikoislääkäreiden tai yleislääkäreiden psykiatrian osaamisen täydentämiseen. Konsultaatiopalvelussa muilla lääkäreillä on mahdollisuus konsultoida senioripsykiatria ennalta sovittuina aikoina. Konsultaatiopalvelu voidaan toteuttaa puhelimitse tai Doctagonin etävastaanottoalustaa hyödyntäen.

KYSY LISÄÄ:

Rekrytointipäällikkö
Eveliina Mauno-Tervala
eveliina.mauno-tervala@doctagon.fi
puh. 050 338 1198 

Rekrytointipäällikkö
Tuuli Nykänen
tuuli.nykanen@doctagon.fi
puh. 044 725 6073

Avoimet työmahdollisuudet

  • Vastaanottolääkärin työ yksityissektorilla Tarjoamme yleislääkäreille joustavaa ja omaan tilanteeseen sopivaa vastaanottotyötä yksityisillä lääkäriasemilla Etelä-Suomen alueella. Doctagonilla voit työskennellä palkkasuhteessa, mikä tarjoaa mielekkään, yksinkertaisen ja turvallisen vaihtoehdon ammatinharjoittajana toimimiselle. Lue lisää
  • Seniorilääkärin työ vuodeosastolla Etsimme nyt osastolle seniorilääkäriä, jonka työnkuva räätälöidään hakijan aikaisemman kokemuksen ja kiinnostuksen mukaisesti. Työ tulee pitämään sisällään ainakin perinteisen osastotyön lisäksi myös juniorilääkärin seniorina toimimista. Lue lisää
  • Tee erikoistumisen palveluita Doctagonissa! Doctagonin kautta on mahdollista tehdä erikoistumisen terveyskeskusjakson lisäksi myös reunapalveluita kuten sairaalajaksoja (esimerkiksi sisätaudit, geriatria), kuntoutusjakso jne. Tuemme kouluttautumista: koulutusraha sekä -vapaat kuuluvat työsuhde-etuihin. Lue lisää
  • Kandi, tule kesätöihin loistavaan porukkaan! Tervetuloa työskentelemään Doctagoniin kesäksi ja myöhemmin vaikka opiskelujen ohessa. Meillä on hyvä porukka sinua varten! Kuuntelemme toiveesi työnkuvan suhteen ja varmistamme parhaan mahdollisen seniorituen ja perehdytyksen työhösi. Lue lisää
  • Geriatrian vastuulääkäri Haemme geriatrisesta työstä kiinnostuneita erikois- ja yleislääkäreitä vastuulääkäreiksi. Voit olla esimerkiksi geriatrian, yleislääketieteen tai sisätautien erikoislääkäri mutta myös vanhusten parissa uraa tehnyt kokenut yleislääkäri. Lue lisää
  • Psykiatrian erikoislääkäri Haemme psykiatrian erikoislääkäreitä ympäri Suomea toimimaan vastuulääkäreinä eli vastaamaan omista, nimetyistä potilaistaan ja yksiköistään kokonaisvaltaisesti. Vastuulääkärin työtä voi tehdä muutamasta viikkotyötunnista kokoaikaiseen työviikkoon. Lue lisää