Julkaistu 19.02.2018

Seniorilääkärin työ vuodeosastolla

Doctagon aloitti toiminnan Hangossa marraskuussa 2017 terveyskeskuksen vuodeosastolla, kotihoidossa, tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä muistipolilla. Työ alkoi kokeneen tiimimme toimesta alkukartoituksien ja hoitosuunnitelmien teosta. Osastolle jalkautettiin kollegiaalinen osastotyömallimme. Malli mahdollistaa osittain etätyöskentelyn, uudenlaisen työnjaon ja tätä kautta myös tiiviimmän yhteistyön kollegoiden välille. Etsimme nyt osastolle seniorilääkäriä, jonka työnkuva räätälöidään hakijan aikaisemman kokemuksen ja kiinnostuksen mukaisesti. Työ tulee pitämään sisällään ainakin perinteisen osastotyön lisäksi myös juniorilääkärin seniorina toimimista. Yhdessä lääketieteen lisensiaatti ja seniorilääkäri muodostavat osastolle työparin. Seniorilääkärin työn edellytyksiä ovat muun muassa aikaisempi osastotyökokemus, hyvä yhteistyökyky sekä mahdollisuus kommunikoida molemmilla kotimaisilla kielillä. Työn etuihin kuuluu etätyömahdollisuus, hyvä erikoislääkärikollegoiden tuki, työn joustavuus, lyhennetty viikkotyöaika, mahdollisuus vaikuttaa omiin työtehtäviin sekä kilpailukykyinenkorvaus.

Kysy lisää:
Eveliina Mauno-Tervala
Geriatriset ja psykiatriset työvaihtoehdot, Rekrytointipäällikkö
eveliina.mauno-tervala@doctagon.fi
puh. 050 338 1198

Avoimet työmahdollisuudet

  • Vastaanottolääkärin työ yksityissektorilla Tarjoamme yleislääkäreille joustavaa ja omaan tilanteeseen sopivaa vastaanottotyötä yksityisillä lääkäriasemilla Etelä-Suomen alueella. Doctagonilla voit työskennellä palkkasuhteessa, mikä tarjoaa mielekkään, yksinkertaisen ja turvallisen vaihtoehdon ammatinharjoittajana toimimiselle. Lue lisää
  • Seniorilääkärin työ vuodeosastolla Etsimme nyt osastolle seniorilääkäriä, jonka työnkuva räätälöidään hakijan aikaisemman kokemuksen ja kiinnostuksen mukaisesti. Työ tulee pitämään sisällään ainakin perinteisen osastotyön lisäksi myös juniorilääkärin seniorina toimimista. Lue lisää
  • Tee erikoistumisen palveluita Doctagonissa! Doctagonin kautta on mahdollista tehdä erikoistumisen terveyskeskusjakson lisäksi myös reunapalveluita kuten sairaalajaksoja (esimerkiksi sisätaudit, geriatria), kuntoutusjakso jne. Tuemme kouluttautumista: koulutusraha sekä -vapaat kuuluvat työsuhde-etuihin. Lue lisää
  • Kandi, tule kesätöihin loistavaan porukkaan! Tervetuloa työskentelemään Doctagoniin kesäksi ja myöhemmin vaikka opiskelujen ohessa. Meillä on hyvä porukka sinua varten! Kuuntelemme toiveesi työnkuvan suhteen ja varmistamme parhaan mahdollisen seniorituen ja perehdytyksen työhösi. Lue lisää
  • Geriatrian vastuulääkäri Haemme geriatrisesta työstä kiinnostuneita erikois- ja yleislääkäreitä vastuulääkäreiksi. Voit olla esimerkiksi geriatrian, yleislääketieteen tai sisätautien erikoislääkäri mutta myös vanhusten parissa uraa tehnyt kokenut yleislääkäri. Lue lisää
  • Psykiatrian erikoislääkäri Haemme psykiatrian erikoislääkäreitä ympäri Suomea toimimaan vastuulääkäreinä eli vastaamaan omista, nimetyistä potilaistaan ja yksiköistään kokonaisvaltaisesti. Vastuulääkärin työtä voi tehdä muutamasta viikkotyötunnista kokoaikaiseen työviikkoon. Lue lisää