Doctagon WorkWell

Vi erbjuder lagstadgad och omfattande företagshälsovård samt friskvårdstjänster. Vi sluter avtal med arbetsgivare om företagshälsovårdens anordnande och uppgör en verksamhetsplan för att anordna tjänsterna.

Lagstadgad företagshälsovård avser sådana åtgärder som arbetsgivaren åtminstone ska tillhandahålla för att fylla arbetslagstiftningens krav. Dessa består bland annat av arbetsplatsutredning och lagstadgade hälsogranskningar. Heltäckande företagshälsovård inkluderar i allmänhet sjukvård på allmänläkarnivå och eventuellt övriga hälsovårdstjänster, såsom vaccinering. Våra friskvårdstjänster stöder arbetsförmåga, och FPA ersätter inte dem som företagshälsovård.

Företagshälsovård i Doctagons stil

Vad. Hur.

Doctagons företagshälsovård baseras på ändamålsenliga tjänster för kunden. Vi sätter oss systematiskt in i arbetsförhållandena på din arbetsplats och skräddarsyr våra tjänster efter dina behov. Vid behov kommer vår mobila vårdare till din arbetsplats och utför exempelvis hälsogranskningar. Via våra elektroniska tjänster kan vi vara hos dig var du än är, och spara din tid.

Inom servicevägledningen GetWell bedömer och hänvisar hälsovårdssakkunniga akut insjuknade medarbetare till rätt expert för vård eller uppföljning. Vi följer upp arbetsförmåga och identifierar risk för nedsatt arbetsförmåga i ett tidigt skede, och möjliggör därmed bättre arbetshälsa under längre tid för din medarbetare.

Vi erbjuder stöd och hjälper hela arbetsplatsen att utvecklas med tjänsten LeadWell för chefer och tjänsten KivaQ för arbetskollektiv.

Priser

Företagshälsovårdens moderna tjänstehelhet Doctagon WorkWell™ baseras på fast pris eller användning.

Vi har som experter på företagshälsovård byggt fungerande tjänstehelheter, som säkerställer ändamålsenlig vård för dina medarbetare. Ditt företag kan förutse tjänstehelheten med fast pris och du undviker kostnadsrisker. Besöksbaserade lösningar passar företag som vill skräddarsy sin företagshälsovård.

De elektroniska tjänsterna Doctagon AnyWhere™ möjliggör modern företagshälsovård och sparar tid för ditt företag och dina medarbetare.

“Doctagon visade intresse för oss och våra utmaningar.”

Minna Falck, Leo Clean Oy

Leo Clean Oy: Välkommen företagshälsovård med fast pris

Företagshälsovårdens tjänster utvecklades inte i samma snabba takt som Leo Clean Oy växte. Tjänsteleverantören förväntades komma med egna utvecklingsförslag.

Servicevägledningen Doctagon GetWell

Servicevägledningen Doctagon GetWell™ minskar mottagningsbesöken och identifierar risk för nedsatt arbetsförmåga.

Akuta och kortvariga sjukdomar som flunsa och magsjuka vårdas inom tjänsten GetWell™. En erfaren företagshälsovårdare bedömer först vårdbehovet. Medarbetares hälsotillstånd och arbetsförmåga bedöms dagligen per telefon. Vårdaren konsulterar läkare vid behov. Servicevägledningen GetWell™ kan minska kostnaderna för sjukfrånvaro upp till 20 – 30 procent och även förkorta sjukfrånvaron. Medarbetare kan fokusera på att bli friska och behöver inte komma till mottagningen bara för att få sjukintyg.

Servicevägledningen GetWell™ identifierar även förhöjd risk för nedsatt arbetsförmåga. Upprepade sjukdagar och insamlade uppgifter om dessa uppmärksammas snabbt och medarbetare med risk för nedsatt arbetsförmåga hänvisas till företagshälsovårdarens mottagning.

Servicevägledningen GetWell styr verksamheten och anvisar medarbetaren till närmaste verksamhetsställe.

Doctagon GetWell

Här kan du ansluta dig till tjänsten. Företagshälsovårdaren kontaktar dig.

Då du blir sjuk, kontakta oss via tjänsten GetWell. Vi bedömer vårdbehovet, ger vårdanvisningar och följer dagligen ditt mående.

Talent Vectia Oy: Vi vill se friska experter

“Doctagon förstår vår organisations behov.”

-Tom Lindholm, Verkställande direktör