Offentliga tjänster

Doctagon verkar i offentliga sektorn via partnerskap. Vårt mål är nära samarbete med kunden för att säkerställa att våra tjänster levererar lösningar på hälsovårdens utmaningar. Vi avstår inte från kvalitativ vård och ekonomisk lönsamhet. Vi har redan över 60 kunder inom offentlig sektor runt om i Finland.

Ansvarsläkartjänst

Har ni utmaningar gällande läkartjänsternas tillgång, kontinuitet och kvalitet? Hamnar patienterna hos jouren eller på avdelning, för att alternativ saknas? Doctagons ansvarsläkartjänst motverkar effektivt dessa problem.

Läs mera

Utbildnings- och konsulttjänster

Brottas din region med stigande kostnader för vård och omsorg? Har olika projekt genererat massvis med strategidokument eller detaljerad data, men ändringarna har inte riktigt verkställts? Doctagons utbildnings- och konsulttjänster hjälper er mot era mål.

Läs mera

Distansmottagning för välmåendecenter och hälsostationer.

Långa köer till hälsocentralsläkare i din kommun och att utöka mottagningstiderna hjälper inte mycket? Läkarna klagar på att sjukskötarna konsulterar dem, vilket leder till avbrott i arbetet? Doctagons distansmottagning är svaret på dessa utmaningar.

Läs mera