Doctagon i korthet

Då Doctagon grundades år 2006 satte man upp som mål att förnya hälsovården i Finland. Lösningarna baserades på praktiska erfarenheter i vardagen inom sjukvård och äldrevård. Från första stund var det klart att verksamheten skulle baseras på kvalitativa och effektiva lösningsmodeller.

I dag ligger Doctagon i framkant på många sätt. Våra tjänster för offentlig sektor har fått flera erkännanden och oberoende undersökningar visar att våra lösningsmodeller är överlägsna traditionella lösningsmodeller. Doctagons Ansvarsläkare har etablerats som begrepp i Finland.

Våra moderna lösningar för företagshälsovård har enligt Arbetshälsoinstitutet gett våra kunder större mervärde än jämförelsegruppens traditionella lösningar.

Vår kunskap inom elektroniska tjänster och hälsovårdens digitalisering baseras på över tio års erfarenhet, testade modeller och tekniska lösningar.

Vi erbjuder breda tjänster för primär- och specialsjukvårdens kunder i privata hushåll, företag och offentlig sektor. Vi förbereder oss väl för vårdreformen och samarbetar med offentlig sektor i att hitta lösningar på framtidens utmaningar.

Vår filosofi

Hos Doctagon jobbar vi engagerat för att erbjuda dig smidig och bekymmersfri vård. Vare sig du är patient eller kund, lovar vi dig mindre bekymmer.

Vårt löfte innebär långvarigt engagemang samt att du inte blir ensam med dina problem. Våra professionella medarbetare beaktar hela vårdkedjan så att vårt hantverk kommer skapa bestående hälsoeffekter hos dig som kund eller patient.

Vår vision är att den medicinska och upplevda kvaliteten i vården som vi erbjuder överträffar dina förväntningar. Så att vi är landets bästa inom resultatbaserad vård.

Våra värden är mångfald, frihet, ansvar, samarbete och förtroende. Vår vision präglas av ständiga förbättringar och fokus på lösningar.