Allmänläkare för privat och offentlig sektor

Doctagon levererar allmänläkare till kunderna samt för arbete på privatmottagningar och hälsocentraler samt sjukhus. Våra samarbetspartner får en okomplicerad tjänst, eftersom vi svarar för både rekrytering och arbetsgivarens plikter.

Vi intervjuar läkare som passar för varje enskild uppgift och kontrollerar deras behörighet. Våra läkare kompletterar kundens eget utbud och är ett flexibelt komplement då tillgången på mottagningstider planeras. Läkarens arbetsmängd och uppdragets längd avtalas enligt kundens behov.

I läkarrekryteringen nyttjar vi vårt rikstäckande nätverk och Doctagons allmänläkare jobbar i hela landet. Vi utbildar vår personal aktivt, så att våra läkare har alltid aktuella kunskaper.

Behöver du allmänläkare?

Kontakta oss

0408445601

-Sanna Lipasti, affärsdirektör

Specialiseringsutbildning för företagshälsovård

För specialiserande läkare: Vi tillhandahåller specialiseringsprogram inom företagshälsovård sedan fem år tillbaka.  Innehållet har planerats för att motsvara universitetens examenskrav för specialläkare. Som specialiseringsprogrammets samarbetspartner fungerar såväl privata läkarstationer, kommunal företagshälsovård som företagens egna företagshälsovård. Programmet erbjuder specialiserande läkare både mångsidiga arbetsmöjligheter inom företagshälsovårdens fält samt regelbunden utbildning på hög nivå för blivande specialister.

För företagshälsovården: Via vårt utbildningsprogram kan fås specialiserande läkare vid otillräckliga egna utbildningsresurser, eller om det anses förnuftigt att externalisera en del av utbildningen ute i verksamhet. Via Doctagons specialiserande läkare kan våra partner inom företagshälsovård på ett okomplicerat och riskfritt sätt få långvariga, kompetenta läkare i utveckling till företagshälsovårdens team.

Intresserad?

Kontakta oss

0447552032

-Heidi Furu, specialläkare i företagshälsovård, utbildningsledare

Utbildningstjänster

Hos Doctagon kan företagshälsovårdsenheter även köpa medarbetare rätt att delta i företagshälsovårdsutbildning antingen på plats i Helsingfors centrum eller på distans, varvid dessa utbildningseftermiddagar varje månad kompletterar enhetens egen verksamhetsutbildning. På beställning anordnar vi även skräddarsydd utbildning för er enhet.

Intresserad?

Kontakta oss

0447552032

-Heidi Furu, specialläkare i företagshälsovård, utbildningsdirektör