Doctagon tarjoaa laadukasta työterveyshuoltoa

Työterveyslaitos selvitti vuoden vaihteessa asiakasyritysten sekä työntekijöiden keskuudessa tyytyväisyyttä palveluntuottajiin ns. Yritysavain sekä Asiakasavain kyselyillä. Kyselyt ovat osa Doctagon laatujärjestelmää ja haluamme kehittää niiden avulla toimintaamme sekä selvittää vahvuuksiamme asiakkaiden silmissä.

Asiakkaiden antamat arviot Doctagonista olivat lähes poikkeuksetta vertailuryhmää parempia. Doctagon erosi erityisesti työkykyä tukevissa toimenpiteissä. Lisäksi yrityksen olosuhteiden tuntemuksessa, terveystarkastuksissa, henkisen hyvinvoinnin parantamisessa sekä tietojen antamisessa sairauspoissaoloista Doctagon oli vertailuaineistoa selkeästi parempi.

Yrityskoon vaikutus vastauksissa näkyi siten, että pienet yritykset olivat tyytyväisempiä, erityisesti Doctagonin tarjoamaan puolueettomuuteen. Pelkästään lakisääteisiä palveluja ostavat yritykset olivat  kyselyn mukaan erityisen tyytyväisiä. Laajemman sairaanhoitosopimuksen hankkivat yritykset olivat tyytyväisempiä henkilöstön terveydentilan tuntemukseen, palveluhenkisyyteen sekä toimenpiteiden hyvään seurantaan. Työntekijöiden keskuudessa tulokset olivat hyvin samankaltaisia ja erityisesti suurten yritysten henkilöasiakkaat olivat vertailuyrityksiä tyytyväisempiä Doctagonin palveluun.

Doctagon oli kokonaisarvioinnissa vertailuaineistoa parempi sekä kustannus/hyötysuhteen että kokonaistyytyväisyyden osalta. Asiakkaat kommentoivat Doctagonia mm. seuraavasti:

 
“Yhteistyö on toimivaa ja joustavaa”
 
 
“Hoitaa minulla olevaa pitkäaikaussairautta kokonaisvaltaisesti huomioiden myös työni vaatimukset”
 
 
“Työterveyshuollossa paneudutaan työhöni ja terveyteeni liittyviin kysymyksiin”
 
 
“Ajanvaraus sairausvastaanotolle sujui helposti”
 
 
“Jatkohoito on järjestynyt tarvittaessa sujuvasti”
 
 
“Doctagon on tehnyt yhteistyötä työnantajan kanssa työntekijöiden hyvinvoinnin lisäämiseksi”